ViS-podden – en podcast om vuxenutbildning

ViS-podden är en podcast från organisationen Vuxenutbildning i Samverkan (ViS). Här får du höra samtal, nyheter och åsikter i vuxenutbildningsfrågor.

Försvaret har varit mycket framgångsrika i sitt pedagogiska upplägg av utbildningar. I denna VIS-podd diskuteras pedagogik utifrån Försvarets nypublicerade bok ”Pedagogiska grunder 2022”. Mikael Gudmundsson som är redaktör och en av författarna intervjuas och diskuterar i podden bland annat motivation, grupplärande och handlingsinriktat lärande där lärandet i många hänseenden kan jämföras med utbildningar inom komvux.

I denna podd samtalar Camilla Thunborg, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, om vuxnas lärande. Hon varnar för en instrumentell syn på utbildning där inlärning ofta blandas ihop med lärande, men lärande är något mycket större. Vidare berättar hon om forskning där man har hittat olika identitetstyper vad gäller studiemotivation och sannolikheten att fullfölja studierna. Om detta och mycket mer får du höra i ViSpodden avsnitt 29.

I det tredje och sista avsnittet på temat "Vucxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen" berättar Ann-Sofie Säbom, som till vardags arbetar som studie- och yrkesvägledare på Vux i Hässleholm, om individens perspektiv på, och roll i, kompetensförsörjningen.  

I det andra avsnittet på temat "Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen" möter vi Magnus Wallerå, som till vardags arbetar som avdelningschef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Jennie Sjögren berättar om vinsterna man sett i Sundsvall, där man gått över till ett helt digitalt system för betygshanteringen. Genom samverkan mellan personal på Vux, Kommunarkivet och leverantören av det elevadministrativa systemet så har man utvecklat systemet så att pappershanteringen minimerats och ledtiderna i hanteringen förkortats.

    

Simon Dahlgren är verksamhetschef för Vuxenutbildningen i Skellefteå och pratar bl.a. om vuxenutbildningens fantastiska möjligheter att strategiskt lösa arbetslivets behov av kompetensförsörjning.

Alla pratar om kombinationsutbildningar men vad är det och hur ska man tänka för att få goda resultat? ViS podden intervjuar Jenny Hostetter, projektledare i Göteborgsregionen för att få svar och inspiration.

Karl Emil Nikka har i över ett decennium arbetat med utbildning om teknik och IT. Han förklarar i detta avsnitt av ViS-podden hur man på  den moderna arbetsplatsen bör bete sig för att arbetet ska kunna ske på ett säkert vis.

Lotta Naglitsch, tidigare Föreståndare för Skolverkets Lärlingscentrum och expert på lärlingsutbildningar diskuterar möjligheter och utmaningar med olika former av arbetsplatsförlagda moment inom utbildningsväsendet. 

Kerstin Litke, som är nationell samordnare för SeQF på Myndigheten för Yrkeshögskola, berättar om vad SeQF innebär och hur ramverket kan användas inom kommunal vuxenutbildning.

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App