ViS-podden – en podcast om vuxenutbildning

ViS-podden är en podcast från organisationen Vuxenutbildning i Samverkan (ViS). Här får du höra samtal, nyheter och åsikter i vuxenutbildningsfrågor.

I det tredje och sista avsnittet på temat "Vucxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen" berättar Ann-Sofie Säbom, som till vardags arbetar som studie- och yrkesvägledare på Vux i Hässleholm, om individens perspektiv på, och roll i, kompetensförsörjningen.  

I det andra avsnittet på temat "Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen" möter vi Magnus Wallerå, som till vardags arbetar som avdelningschef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Jennie Sjögren berättar om vinsterna man sett i Sundsvall, där man gått över till ett helt digitalt system för betygshanteringen. Genom samverkan mellan personal på Vux, Kommunarkivet och leverantören av det elevadministrativa systemet så har man utvecklat systemet så att pappershanteringen minimerats och ledtiderna i hanteringen förkortats.

    

Simon Dahlgren är verksamhetschef för Vuxenutbildningen i Skellefteå och pratar bl.a. om vuxenutbildningens fantastiska möjligheter att strategiskt lösa arbetslivets behov av kompetensförsörjning.

Alla pratar om kombinationsutbildningar men vad är det och hur ska man tänka för att få goda resultat? ViS podden intervjuar Jenny Hostetter, projektledare i Göteborgsregionen för att få svar och inspiration.

Karl Emil Nikka har i över ett decennium arbetat med utbildning om teknik och IT. Han förklarar i detta avsnitt av ViS-podden hur man på  den moderna arbetsplatsen bör bete sig för att arbetet ska kunna ske på ett säkert vis.

Lotta Naglitsch, tidigare Föreståndare för Skolverkets Lärlingscentrum och expert på lärlingsutbildningar diskuterar möjligheter och utmaningar med olika former av arbetsplatsförlagda moment inom utbildningsväsendet. 

Kerstin Litke, som är nationell samordnare för SeQF på Myndigheten för Yrkeshögskola, berättar om vad SeQF innebär och hur ramverket kan användas inom kommunal vuxenutbildning.

Revisionsledaren Susanne Boy-Löjdquist ger oss en översiktlig genomgång av vad systematiskt kvalitetsarbete är, hur målen kan formuleras och följas upp, samt hur man i verksamheten kan använda dessa för att utveckla verksamheten.

Johan Lindell är rektor för yrkesutbildningarna i Skövde och har lång erfarenhet av validering. I ViS-poddens  19:e avsnitt delar han med sig av sina erfarenheter och tankar kring validering.

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App