ViS-podden – en podcast om vuxenutbildning

ViS-podden är en podcast från organisationen Vuxenutbildning i Samverkan (ViS). Här får du höra samtal, nyheter och åsikter i vuxenutbildningsfrågor.

I detta avsnitt samtalar Lars Stjernkvist, utredare i Dimensioneringsutredningen, med Mikael Andersson om hur komvux berörs av de förslag utredningen lämnat. En starkare statlig styrning, en tydligare koppling av komvux utbud till arbetsmarknadens behov och avveckling av det riktade statsbidraget till regionalt yrkesvux är några saker som diskuteras.

I detta avsnitt av ViS-podden samtalar Mikael Andersson med Utbildningsminister Anna Ekström om aktuella frågor inom vuxenutbildningen.

I det andra avsnittett av ViS-podden förs ett samtal där Karin Sandwall, särskild utredare i KLIVA-utredningen pratar om såväl Vux i allmänhet som Sfi i synnerhet. Karin presenterar läget i utredningen i allmänhet samt, lite mer på djupet, de tankar de i dagsläget har kring hur utbildningen i svenska för invandrare ser ut och kommer behöva se ut framöver för att möta såväl de enskilda individernas som samhällets och arbetslivets behov.  

 #börjapratavux

I det första avsnittet av Vispodden möter vi Love Lönnroth som är mycket aktuell då hans nypublicerade bok "Ut ur boxen. Förändringsledning på riktigt" kom ut i precis samband med att corona-epidemin tog fart.