ViS-podden – en podcast om vuxenutbildning

ViS-podden är en podcast från organisationen Vuxenutbildning i Samverkan (ViS). Här får du höra samtal, nyheter och åsikter i vuxenutbildningsfrågor.

Annsofie Engborg som, bland annat, är lärarfortbildare, författare och chefredaktör på Sfi-lärartidningen delar med sig av insikter kring hur språkinlärning sker och kan främjas specifikt hos vuxna.

ViS-podden samtalar med professor Andreas Fejes, Sveriges enda professor i vuxenpedagogik, om olika aspekter på vad det är som är speciellt med vuxenutbildningen.

Eva-Lisa Andersson är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. I den här podden berättar hon om vad SPSM kan bidra med för vuxenutbildningen. Hon ger även handfasta råd om hur man som lärare kan upptäcka behov och ge stöttning och hjälp.

Lise-Lotte Appelgren är specialist inom kunskapsmätningar och har verkat inom området i över 20 år . I ViS-podden diskuterar hon möjligheter och utmaningar med kunskapsmätningar. Hon lyfter framförallt de olika användningsområdena och hur ett prov ska konstrueras för att få bästa resultat. Hon går bland annat igenom olika mätområden, diskuterar fasta svarsalternativ och hur mätningar kan vara ett stöd för utbildningen, inte bara en kontroll. Intervjuar gör Tomas Johansson.

I detta avsnitt av ViS-podden berättar statssekreterare Kristina Persdotter om satsningarna på komvux i budgetpropositionen och andra nyheter som står för dörren under 2021.

Charlotta Hilli, verksam som forskare inom distansundervisning vid Åbo Akademi, diskuterar ledarskapet inom vuxenutbildningen på olika nivåer med fokus på utmaningar lärar- och skolledarrollerna då undervisningen, åtminstone till del, bedrivs på distans. 

Utifrån Charlottas bild av det internationella forskningsläget lyfter hon generella trender så som; betydelsen av stödfunktioner anpassade till distansstudier i undervisningen, lärarnas förändrade ledarskap och vikten av struktur och tydlighet i kommunikationen med de studerande. 

Betgsutredningens förslag innebär att dagens kursbetyg på gymnasial nivå ersätts med ämnesbetyg. Vad innebär detta för komvux, och hur kommer övergången mellan gymnasieskolan och komvux se ut för elever med ofullständiga betyg? Mikael Andersson intervjuar Jörgen Tholin, utredare i Betygsutredningen.

Ett samtal med professor Stefan Hrastinski, avdelningen Digitalt lärande på KTH, om kunskapsläget inom digitalt lärande och om olika generella pedagogiska lösningar för att få en bra kvalité i det digitala arbetssättet.

Johanna Karlén, som är kvalitetschef på Swedish Edtech Industry, beskriver hur man ur ett ledningsperspektiv kan underlätta införandet av fler digitala verktyg i utbildningen. Johanna lyfter bland annat vikten av att den undervisande personalen måste vara med och välja verktyg digitala lärresurser, samt vikten av att se till att man har system som kan kommunicera med varandra. 

I detta avsnitt samtalar Lars Stjernkvist, utredare i Dimensioneringsutredningen, med Mikael Andersson om hur komvux berörs av de förslag utredningen lämnat. En starkare statlig styrning, en tydligare koppling av komvux utbud till arbetsmarknadens behov och avveckling av det riktade statsbidraget till regionalt yrkesvux är några saker som diskuteras.

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App