Annsofie Engborg som, bland annat, är lärarfortbildare, författare och chefredaktör på Sfi-lärartidningen delar med sig av insikter kring hur språkinlärning sker och kan främjas specifikt hos vuxna.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App