Lotta Naglitsch, tidigare Föreståndare för Skolverkets Lärlingscentrum och expert på lärlingsutbildningar diskuterar möjligheter och utmaningar med olika former av arbetsplatsförlagda moment inom utbildningsväsendet. 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App