I det andra avsnittett av ViS-podden förs ett samtal där Karin Sandwall, särskild utredare i KLIVA-utredningen pratar om såväl Vux i allmänhet som Sfi i synnerhet. Karin presenterar läget i utredningen i allmänhet samt, lite mer på djupet, de tankar de i dagsläget har kring hur utbildningen i svenska för invandrare ser ut och kommer behöva se ut framöver för att möta såväl de enskilda individernas som samhällets och arbetslivets behov.  

 #börjapratavux

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App