Johanna Karlén, som är kvalitetschef på Swedish Edtech Industry, beskriver hur man ur ett ledningsperspektiv kan underlätta införandet av fler digitala verktyg i utbildningen. Johanna lyfter bland annat vikten av att den undervisande personalen måste vara med och välja verktyg digitala lärresurser, samt vikten av att se till att man har system som kan kommunicera med varandra. 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App