Betgsutredningens förslag innebär att dagens kursbetyg på gymnasial nivå ersätts med ämnesbetyg. Vad innebär detta för komvux, och hur kommer övergången mellan gymnasieskolan och komvux se ut för elever med ofullständiga betyg? Mikael Andersson intervjuar Jörgen Tholin, utredare i Betygsutredningen.

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App